Hangjongeren worden al te vaak beschouwd als de boosdoeners van de maatschappij. Om hen een kans te geven van dit imago af te geraken, organiseert men in Nederland de wedstrijd ‘Hang Around’. In Antwerpen zorgt o.a. Habbekrats voor allerlei activiteiten om jongeren beter te integreren in de samenleving.

Met ‘Hang Around’ krijgen jongeren tussen 10 en 20 jaar de kans om een actie te organiseren waarbij ze op een positieve manier in contact komen met de buurtbewoners. De wedstrijd vindt dit jaar voor de vierde en laatste keer plaats en kende de voorbije jaren een groot succes. De winnaars krijgen een prijs van duizend euro.

Niet alle hangjongeren zijn criminelen

Volgens Janneke Ebben van Stade Advies dat de wedstrijd organiseert, werden er maar liefst tienduizend jongeren en buurtbewoners via deze weg bereikt. “Voorbeelden van acties zijn een fototentoonstelling in de buurt, een rap/dans-battle en een informatiefilm over hangjongeren. We hebben o.a. als doel om jongeren in de toekomst actiever te laten deelnemen aan de maatschappij en zo een positieve relatie te ontwikkelen tussen hen en de buurtbewoners.” Ebben benadrukt dat niet alle hangjongeren criminelen zijn. “Dat verschil moet absoluut duidelijk gemaakt worden. Hangjongeren zijn van alle tijden. Jongeren komen gewoon bijeen om wat te babbelen en zich te vermaken. Ze zijn daarom nog geen criminelen.”

Repressief beleid

Volgens Ebben is het beleid voor hangjongeren in Nederland repressief. Er zijn beveiligingsmensen die de criminaliteit op straat tegen gaan en in enkele steden kunnen jongeren ook een straatverbod krijgen. Verder zijn er ook mosquito’s (een apparaatje dat een irritant geluid voortbrengt dat enkel waarneembaar is door jongeren tot 25 jaar; red.) die hier en daar ingezet worden. Maar deze toestelletjes staan ter discussie.” Ebben benadrukt de positieve effecten van de ‘Hang Around’ actie. “Dit is een educatief project. Jongern leren om door inzet een positief effect te bereiken en er zelf voordeel uit te halen. Vaak beseffen jongeren niet eens dat ze voor overlast zorgen. Het is dus vaak een kwestie van hen bewust te maken. Jongerenwerkers zijn daarin absoluut essentieel, maar worden nog te weinig ingezet”

Habbekrats

Met de slogan ‘Jongeren prikken niet’ wil Habbekrats, een vormingsdienst voor kinderen en jongeren in Vlaanderen, iedereen aanmoedigen om de jongeren in onze samenleving te waarderen en te aanvaarden. Sinds vorig jaar staat het Habbekratshuis in de St. Andrieswijk in Antwerpen. Het project ontstond vanuit de nood aan meer jeugdwerking in de binnenstad. Peter Symons van Habbekrats zegt dat er een hele tijd geen jeugddienst is geweest in St. Andries. “Vaak werden probleemjongeren doorverwezen naar instellingen. Met Habbekrats proberen wij daar iets aan te doen. We organiseren allerlei activiteiten gaande van sport en spel tot kampen en vormingsprojecten. De jongeren mogen zelf bepalen waaraan ze deelnemen.”

Van uitdagen naar samenwerken

Symons vindt een project als ‘Hang Around’ goed, zo lang je de jongeren niet aan hun lot overlaat. “Er moet samengewerkt worden. Wij zetten samen met de jongeren allerlei activiteiten, zoals cinema op het plein of een voetbalwedstrijd, op poten. De buurt wordt daar fel bij betrokken.” Net als Symons is ook de stad tevreden over wat Habbekrats bereikt heeft. “Toen we hier nog maar net actief waren, daagden de jongeren ons uit. Maar ondertussen hebben we heel wat jongeren op een positieve manier kunnen benaderen.”

Voor meer informatie:
www.hangaround.nl - www.habbekrats.be

© 2009 – StampMedia – Astrid Boost


Dit artikel werd gepubliceerd door JeugdWerkNet op 21/01/2009