BRUSSEL - Het onderwijsblad Klasse startte deze maand met een positieve campagne over de impact van een echtscheiding op kinderen. Geruggensteund door Stan van Samang die het liedje 'Ik ben oké' zingt, wil de campagne kinderen van gescheiden ouders hoop geven.

In Vlaanderen worden jaarlijks één op drie huwelijken ontbonden. In twee op de drie gevallen zijn daarbij kinderen betrokken. Dat blijkt uit een onderzoek van Scheiding in Vlaanderen.

Volgens de hoofdredacteur van Klasse, Pieter Lesaffe, heeft de campagne een dubbele boodschap. Enerzijds wil men kinderen steunen en aantonen dat ze uit die moeilijke periode kunnen geraken. Anderzijds wordt een oproep gedaan naar ouders en leerkrachten om kinderen hierbij zo goed mogelijk te helpen. Dat gebeurt in ‘Klasse voor ouders’ en ‘Klasse voor Leraren’ waarin zowel getuigenissen als adviezen door specialisten gebracht worden. In het jongerenblad Maks!, wordt een jongere zelf aan het woord gelaten. Tot slot staat het dossier ‘Gezinsvormen’ online ter beschikking.

Taboe

Inge Pasteels, projectcoördinator van Scheiding in Vlaanderen, vindt het initiatief van Klasse heel mooi, maar formuleert toch graag een bedenking. “De campagne is goed in zoverre dat er nadruk wordt gelegd op het feit dat een scheiding inderdaad niet per definitie altijd negatieve gevolgen heeft. Ook vind ik het wegnemen van het taboe rond echtscheiding door het bespreekbaar te maken een zeer groot pluspunt. Ik wil anderzijds wel waarschuwen voor een al te optimistisch verhaal waarbij de gevoelens van kinderen omtrent de scheiding geminimaliseerd worden. Negatieve gevolgen kunnen uitblijven, maar er zijn zeker moeilijkere periodes waarbij kinderen hun gezin zien verdwijnen en de scheiding moeten verwerken. Daarvoor moet men voldoende aandacht blijven hebben op school of in om het even welke context.”

Onzekerheid over de toekomst en het hebben van een schuldgevoel zijn volgens Pasteels de belangrijkste problemen waarmee kinderen geconfronteerd kunnen worden. Lesaffe vindt het grootste probleempunt dat kinderen terechtkomen in een negatieve spiraal ten gevolge van slechte gevoelens.

Veilige haven

“Geef voldoende informatie, wees eerlijk en leg uit waarom je ruzie maakt. Maar heb vooral oog voor de signalen die een kind geeft”, adviseert Lesaffe. Pasteels voegt hieraan toe: “Kinderen moeten, zeker op hun niveau, informatie krijgen over hun situatie tijdens en na de scheiding. Belangrijk is om een eventueel schuldgevoel weg te nemen door aan hen duidelijk te maken dat die scheiding zich afspeelt tussen de ouders als partners en niet tussen de ouders in hun rol ten opzichte van de kinderen. Verder is het wenselijk dat de belangen van de kinderen centraal staan, zodat er in hun leefwereld buiten het gezin niet al te veel verandert. Tot slot kunnen de grootouders een belangrijke rol spelen tijdens het scheidingsproces, op voorwaarde dat die onpartijdig zijn en een veilige haven kunnen aanbieden.”

© 2013 – StampMedia – Laura Lefever


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 07/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 07/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 07/03/2013