www.pexels.com

Vanaf 1 september krijgen kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) de mogelijkheid om een dag per week thuis te blijven. Dat geeft hen de tijd om te ontladen van de vele prikkels op school. Een goed idee? Stijn (24) en Charlotte (23) hebben allebei ASS, maar ze denken er elk het hunne over.

Stijn (24, vrijwilliger bij Mediaraven)

Een dag thuisblijven van school: had het jouw schoolleven makkelijker gemaakt?

Ik denk het wel. In een klaslokaal zijn er erg veel prikkels voor mensen met autisme. Mensen met ASS zijn erg perfectionistisch, en dat is moordend in een omgeving waar je voor alles punten krijgt. Het had me deugd gedaan om een halve of hele dag per week thuis te werken, los van die schoolcontext.

Zijn er andere maatregelen die meer zouden helpen?

Wat bij mij heel hard hielp, was GON-begeleiding. Vier uurtjes per week kon ik apart zitten met een psycholoog of therapeut die me hielp met schoolvakken. Ik kon er ook praten over persoonlijke zaken die me dwars zaten.

Hoe ga je ermee om dat je in een 9 to 5-baan die begeleiding niet krijgt?

Als iemand met autisme werk doet waar hij van geniet, is dat geen probleem. Mensen met autisme kunnen zo opgaan in hun passies, dat de wereld rondom hen verdwijnt. Dat is minder haalbaar in een schoolomgeving, want daar ben je vaker niet dan wel bezig met zaken die je interesseren.

Hoe ziet jouw ideale schoolomgeving eruit?

Wat mij nuttig lijkt, is bijvoorbeeld een klaslokaal waar je je tijdens de speeltijd in kan terugtrekken. Rust is voor mij de basis.

 

Charlotte (23, baliemedewerkster)

Zou jij van de maatregel gebruik hebben gemaakt?

Ik denk het niet. Mijn probleem was niet dat ik op het einde van de dag een overvol hoofd had, maar dat ik geen aansluiting voelde met mijn leeftijdsgenoten. Ik denk dat een dag thuisblijven me meer kwaad had gedaan dan goed.

Waren er andere maatregelen waar je gebruik van maakte?

Jawel, maar die waren van erg kleine aard. Ik kreeg meer tijd voor examens.  Voor sommige vakken mocht ik de cursus van de leraar gebruiken, in plaats van mijn eigen notities.

Vonden je medestudenten dat niet oneerlijk, dat jij al die zaken mocht en zij niet?

Ik maakte me er inderdaad niet populair mee. Soms werd er nogal aanvallend gedaan om al mijn extra hulpmiddelen. Ik wil niet weten hoe mijn medeleerlingen gereageerd hadden moest ik een dag thuisblijven van school.

Je zou je geïsoleerd voelen?

Inderdaad. Maar dat is niet mijn enige probleem met die maatregel. Het m-decreet heeft in mijn ogen niet gewerkt. Kinderen uit het bijzonder onderwijs krijgen de kans om mee aso-lessen te volgen, maar de meeste leraren hebben niet de nodige achtergrond - of de tijd - om met zulke studenten om te gaan. Als die leerling dan ook nog eens een dag in de week thuisblijft, moet de leraar speciaal voor die student extra thuislessen voorbereiden. Dat is moeilijk haalbaar.

Los daarvan denk ik dat sommige kinderen de maatregel zouden misbruiken om niet naar school te hoeven.

In het werkleven bestaan zulke maatregelen helaas ook niet.

Inderdaad. Op school leer je discipline bij. De bedoeling van inclusieonderwijs is om kinderen met een beperking zo goed mogelijk in de maatschappij te betrekken, maar met deze maatregel trek je hen eruit. Zo keer je de rug naar het probleem.

Deze maatregel is niet de manier om kinderen met ASS voor te bereiden op het volwassen leven. Bij een vaste baan krijg je ook geen dag vrijaf om te bekomen van de vele prikkels. Het leven is hard, en daar moet je mee leren omgaan. Ook op school.

Stijn maakt vlogs over zijn leven met autisme. Die kun je bekijken op zijn Youtubekanaal.

vorige volgende