© Denise Toebak

Op zaterdag 6 oktober is het Wereld Dyslexie Dag. Dyslexie is een leerstoornis die zorgt voor problemen met voornamelijk lezen, spellen en schrijven. Odin Joye (10) en Hanne Deloof (13) getuigen.

Wat is dyslexie eigenlijk?
Odin
: Dyslexie is stom. Wie het heeft kan moeilijk lezen en heeft moeite met letters en schrijven.
Hanne: Het is een aandoening waarbij je moeite hebt met lezen, spellen en het schrijven in verschillende talen.

Waaraan merk je dat je dyslexie hebt?
Odin
: Ik vind lezen en schrijven heel moeilijk.
Hanne: Ik heb veel meer tijd nodig om dingen te lezen, te begrijpen en te verwerken. Bij het lezen haper ik en ik schrijf ook veel fouten die de leerkrachten steeds moeten verbeteren.

Wat vind je het vervelendst aan dyslexie?
Odin
:  Het maakt me verdrietig. Ik zou het liever niet hebben. Ik vind boeken leuk en wil graag verhalen schrijven, maar dat lukt mij heel moeilijk.
Hanne: Dat ik soms, vooral toen ik jonger was, wat achterliep tijdens de oefeningen op school. Ook vind ik het vervelend dat mijn leestempo een beetje lager ligt dan bij de rest.

Wat zijn de positieve kanten van jouw dyslexie?  
Odin: Ik heb veel fantasie. Verder kan ik mezelf goed concentreren op beelden en heb ik een goed ruimtelijk inzicht, waardoor ik goed kan rekenen.
Hanne: Ik ben goed in wiskunde en ik ben creatief.

Word je begeleid door een hulpverlener? Zo ja, wat leer je van hem/haar?
Odin
: Ik volg wekelijks twee uur logopedie, waarvan we één uur aan taal en spelling werken. Het andere uur is meer gericht op spreken voor mijn dysfasie (taalstoornis).
Hanne: Nu niet meer, maar ik werd van het tweede tot het zesde leerjaar ondersteund door een logopediste. We herhaalden de oefeningen van school, waardoor het beter lukte op school. Als ik moeite had met een huistaak of het studeren van een toets, oefenden we. Zo heb ik geleerd hoe ik het best kan omgaan met mijn dyslexie, en nu heb ik veel minder problemen met lezen en schrijven. Samen met de logopediste heb ik ook aan mijn zelfvertrouwen gewerkt, want dat was op de lagere school tijdens een bepaalde periode volledig verdwenen.”

Welke ondersteuning en hulpmiddelen krijg je in de klas?
Odin
: In de klas krijg ik meer tijd bij werkjes. De juffrouw leest voor als ik het vraag, en ik mag veel antwoorden op de computer typen.
Hanne: Ik krijg de teksten die we op toetsen of examens gebruiken op voorhand mee naar huis. Op de basisschool had ik ook hulpmiddelen zoals de voorleessoftware Sprint en een stappenplan voor de werkwoordspelling. Bepaalde vragen hoefde ik niet op te lossen. Nu ik op de middelbare school zit zijn er minder faciliteiten, maar met de goede begeleiding van de logopediste, kan ik nu mee in de klas. Het lukt beter dan op de lagere school, maar ik moet nog steeds dubbel zo hard werken als de andere kinderen voor een, meestal, lager resultaat.

Hoe maak je lezen aangenamer?
Odin
: Ik lees graag samen met iemand, door elk afwisselend een stuk te lezen. Ik kies vooral boeken met prenten zonder te drukke tekst.
Hanne: Sinds vorig jaar ben ik pas echt beginnen te lezen op eigen initiatief. Daarvoor vond ik dat te confronterend. Momenteel ben ik ook een boek aan het lezen. Ik maak het lezen aangenamer door het boek te verdelen in blokjes van tien pagina’s per dag en na het lezen beloon ik mezelf met een lekker snoepje.

Heb je tips voor andere kinderen en jongeren met dyslexie?
Odin
: Leer zo snel mogelijk typen. Dan kan je het tempo makkelijker bijhouden als je op de computer mag werken in de klas.
Hanne: Maak notities of aantekeningen in de les. Ik studeer altijd op voorhand en als ik vragen heb, stel ik deze aan de leerkracht. Een logopediste kan ik ook aanraden. Ik heb er echt veel aan te danken. Je kan ook een leuke beloning bedenken, zoals een snoepje als je je doel hebt bereikt met lezen of schrijven.

Ken je een interessant weetje over dyslexie dat je met anderen wil delen?
Odin
: Er zijn beroemde mensen die dyslexie hebben, zoals Jamie Oliver (kok) en Richard Branson (zakenman).
Hanne: Ik heb horen vertellen dat mensen met dyslexie vaak veel creatiever zijn en veel beter in andere vakken!
 


Dit artikel werd gepubliceerd door NewsMonkey.be op 04/10/2018

vorige volgende