"Door de systematische afwezigheid van allochtone deskundigen in de media blijven vooroordelen en discriminatie bestaan", meent Els Flour, voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee. Samen met gelijkgestemde organisaties richtte ze Nieuw Vlaams Talent op, een databank vol multiculturele experten.

"De databank is gratis en iedereen kan ze raadplegen zonder paswoord", vertelt de projectverantwoordelijke Kelly Franceus. "Je vindt er sprekers, panelleden en artiesten van allochtone origine. Deze mensen worden meestal enkel gevraagd als het gaat om typische allochtone materies zoals integratie, racisme, hoofddoeken en islam. Met de online-databank willen we de ruime deskundigheid en ervaring van allochtonen in de verf zetten."

Stigmatiseren of negeren?

Leidt een specifieke databank niet tot een onnodige opsluiting van allochtonen in hokjes? Inan Akbas, uitgever van Beefcake vzw, reageert rustig: "Ze niet aan bod laten komen is volgens mij erger. Experten kunnen bovendien zelf bepalen of ze hun naam willen laten opnemen in de databank of niet." Ook het Minderhedenforum is een fervent voorstander van de databank. Katleen De Ridder legt uit waarom: "Er wordt vaak gesteld dat allochtonen hun weg niet vinden naar bepaalde domeinen in de samenleving. Met deze databank draaien we het discours om. Via deze hapklare website kunnen bereidwillige sprekers worden uitgenodigd op allerlei socio-culturele activiteiten. Daarnaast zien we dat aparte circuits voor allochtonen vaak tot positieve resultaten leiden, zoals de diversiteitsstages van de VRT."

Geen garantie

De initiatiefnemers geven bewust geen definitie van de begrippen 'allochtoon' of 'deskundig'. Talenten kunnen losstaan van professionele expertise en daarom worden ook ervaringsdeskundigen verwelkomt in de databank. "Het feit dat de databank breed gaat, is tegelijkertijd een sterkte en een zwakte", zegt Katleen De Ridder. "Het is belangrijk dat een zo ruim aantal personen de kans krijgt om zich aan te bieden. Dit is bijvoorbeeld niet zo bij de expertendatabank voor journalisten. Daarin is een relatief kleine pool van allochtone experten opgenomen."

Toch kan Nieuw Vlaams Talent interessant zijn voor journalisten, meent De Ridder. "Het geeft hen een extra mogelijkheid om hun netwerk uit te bouwen en gemotiveerde sprekers te vinden. De website maakt de stap kleiner om mensen te leren kennen." Terloops merkt ze op dat journalisten steeds goed moeten overwegen op welke manier ze hun informatie willen brengen. "Wie je aan het woord laat en welk in verband is doorslaggevend voor de beeldvorming over etnisch-culturele minderheden."

Talent delen

Op de databank staan momenteel vijfenvijftig deskundigen geregistreerd. Om het bestand zo volledig mogelijk te maken, roepen de organisatoren personen van allochtone afkomst op om zich aan te melden. Experten kunnen zich aanmelden voor een waaier aan thema's: kunst, politiek, feminisme, wetenschap, milieu, toerisme en zo meer. Geïnteresseerden die graag hun kennis en passie willen delen, nemen best contact op met Kelly Franceus van het Masereelfonds.

Nieuw Vlaams Talent is een initiatief van De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen, de Federatie van Zelforganisaties Vlaanderen, het Vrouwen Overleg Komitee en het Masereelfonds.

© 2011 – StampMedia – Marieke Van Cauwenberghe