© Pixabay

Werk je weleens in een moestuin of ben je misschien de fiere eigenaar van een groentetuin? Met groene vingers door het zand om te zaaien en te planten, met de hoop op resultaat. Dan, door het drukke leven vergeten water te geven, en daar gaat al je werk.

Wat een geluk dat we al lang niet meer op onszelf zijn aangewezen om voor eten te zorgen. Vandaag kunnen we de hulp kunnen inroepen van een hele sector, waarin de landbouwers de eerste en belangrijkste schakel zijn. Ze zijn niet weg te denken uit onze samenleving, vroeger niet en nu niet. Maar toch zijn ze nu met uitsterven bedreigd.

Volgens cijfers van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid uit 2016, is de overgrote meerderheid van de landbouwers in Vlaanderen ouder dan 50 jaar. Ze werken hard, zorgen goed voor hun land en toch worden ze vaak uitgebuit door de consument en andere schakels in de keten. In de documentaire “Wat hebben we vandaag verdiend?” van Victoria Deluxe vertellen Vlaamse boeren over hun werk en leven.

Landbouw is niet het meest gevierde beroep. Nochtans werken ze steeds opnieuw, in weer en wind, om hun quota te halen. Meestal onder druk van een kieskeurige consument die een brede keuze wil in de uitpuilende rekken van de supermarkt.

Voeding is een basisbehoefte, die we vandaag vaak banaliseren in onze Westerse samenleving. In België alleen al moeten we dagelijks meermaals elf miljoen magen vullen. En toch zijn we als consument kritisch en verwachten we kwaliteitsvolle, maar evenzeer goedkope producten.

Hoe kunnen deze landbouwers dan het respect krijgen dat ze verdienen? Eerst en vooral moeten we meer genieten van streekproducten, waar met hart en ziel aan is gewerkt. Natuurlijk kunnen we dit verder uitbreiden naar de samenleving, waar eerlijke landbouw centraal zou moeten staan. Dit is niet enkel in ontwikkelingslanden in opmars, zelfs in onze contreien is de kleine boer niet opgewassen tegen de grote reuzen van de verwerkingsindustrie.

Van een echte omkanteling is voorlopig nog geen sprake, maar dankzij initiatieven zoals VANIER is de strijd voor eerlijke landbouw wel bezig! We zouden met meer bewondering en algemene appreciatie naar de landbouwers moeten kijken.

vorige volgende