Een Twitteraar uit de Nederlandse gemeente Sneek gaat in beroep tegen een boete. Hij kreeg die boete naar aanleiding van een tweet aan wijkagenten uit Den Haag, afgesloten met ‘#sukkel’. De uitspraak in deze zaak, die maandag 9 november werd voorgeleid, zal bepalend zijn voor de manier waarop de politie in de toekomst op social media te werk kan en mag gaan. De rechter zal daarmee namelijk moeten bepalen of het statuut van een ambtenaar in uniform gelijk staat aan een ‘politietwitteraccount’.

De digitale belediging komt van twitteraccount @Slecht_volk aan het adres van het twitteraccount @Wijkagvrijenban. Beiden zijn niet direct te herleiden tot een natuurlijk persoon. @Slecht_volk uit het Friese Sneek heeft zijn geboortenaam niet openbaar gemaakt. @Wijkagvrijenban wordt dan weer beheerd door twee personen die beiden brigadier zijn bij de politie Den Haag. Die laatsten stuurden een bericht de wereld in om reclame te maken voor het politiemuseum. Daarop reageerde @Slecht_Volk met “tjonge jonge ga is even wat nuttigs doen ipv dom te twitteren #twitterendewijkagentjes #sukkel”.

Boete

De agenten reageerden verbolgen op Twitter, maar lieten het er niet bij en stuurden een boete naar het vermoedelijke adres van de twitteraar. Het lijkt waarschijnlijk dat ze het adres via Twitter achterhaald hebben. Twitter geeft in zijn gebruiksvoorwaarden namelijk expliciet te kennen dat gebruikers zich moeten houden aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Het is ook niet de eerste keer dat een (anonieme) twitteraar is vervolgd voor de inhoud van zijn of haar tweets. Er zijn in het verleden al meerdere mensen vervolgd wegens smaad, opruiing en bedreiging. Ook kwam de Belgische politie nog recent in actie nadat er zogenaamde vermoedens van terrorismedreiging op Twitter verschenen. Een netwerkbijeenkomst in het Antwerpse ING-gebouw werd door een antiterreureenheid ontruimd na een ironische tweet van één van de aanwezigen.

Een strafbaar feit op Twitter kan dus wel degelijk strafrechtelijk vervolgd worden. Ook is het woord ‘sukkel’ door de Nederlandse Hoge Raad beledigend bevonden. In 2009 werd een Groningse studente reeds schuldig bevonden door met (onder meer) ‘sukkel’ een agent uit te schelden. Op 9 november zal daar dan hoogstwaarschijnlijk ook naar verwezen worden.

De vraag die de rechter zal moeten behandelen is of @Wijkagvrijenban inderdaad beschouwd kan worden als ‘een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening’. Maar in één van de tweets spreekt @Wijkagvrijenban van ‘een vrije dag’. Het account ontkent dus zelf een permanente politiebeambte te zijn. Daarnaast heeft @Slecht_Volk zijn belediging geuit naar aanleiding van een suggestie om het politiemuseum te bezoeken. Hoort het bij de rechtmatige uitoefening van de bediening van wijkagenten om reclame te maken voor het politiemuseum?

Integriteit

Bovendien heeft de uitspraak een invloed op de tweets van @Wijkagvrijenban. In het verleden werd vanuit die account kritiek geleverd op de eigen minister Ard van der Steur en werd er opgeroepen om geld te doneren voor het politieteam op een estafetteloop. Indien de boete wordt toegekend en het account dus inderdaad een geïnformeerde agent representeert, zouden te tweets de integriteit van de politie schaden. Als een agent in uniform zo’n oproep zou doen zou dat immers als corruptie gezien worden.

Op maandag 9 november besliste de rechter of er in Nederland twitteraccounts zijn die niet vermeld mogen worden in tweets die een krachtterm bevatten. Tot dan kon iedereen zich op Twitter wijkagent noemen.

© 2015 StampMedia - Arthur GoversDit artikel werd gepubliceerd door Newsmonkey.be op 09/11/2015