In heel Vlaanderen blijven manifestaties plaatsvinden tegen de besparingen op onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld. Wij hadden een gesprek met een docent en een studentenvertegenwoordiger van de KHLeuven. Als de Vlaamse overheid wil besparen op onderwijs, dan is het haar verantwoordelijkheid”, klinkt het daar.

Het was lang geleden dat studenten zo massaal op straat kwamen om hun stem te laten horen. Docent Frank Cockx was ook aanwezig op de betoging op 2 oktober in Brussel, ”omdat ze in een ruimer geheel kadert. Dat niet alleen de verhoging van het inschrijvingsgeld in vraag stelt, maar ook de besparingen in het onderwijs in zijn geheel.” Hij wisselde hierover van gedachten met studentenvertegenwoordiger Marieke Buyse. Beiden benadrukken ze hun pijlen niet op de KHLeuven willen richten.

De studentenraden zijn al zeer lang vragende partij voor een verhoging van het onderwijsbudget. Volstaan de huidige investeringen in onderwijs dan niet?

Buyse: We ondervinden de besparingen nu al aan den lijve. Docenten krijgen bijvoorbeeld minder uren per vak toebedeeld. Voor een vak zoals arbeidsrecht werden vorig jaar nog veertig lesuren uitgetrokken. Sinds dit jaar moet dat vak in minder dan dertig uren gezien worden. Hoewel de docent over zijn voorziene lestijd gaat, komt er sinds dit jaar ook zelfstudie bij. Het moet dus allemaal minder grondig omdat het vooruit moet gaan. Zowel de kwaliteit van ons onderwijs als de slaagcijfers leiden daaronder. En daar blijft het niet bij. De cursussen van de cursusdienst worden noodgedwongen duurder en de administratie moet het ook met minder medewerkers stellen. Daardoor loopt het hier wel eens in het honderd.

Cockx: Op de Sociale School Heverlee zijn we bovendien met een nieuwe richting van start gegaan. Ondanks het opstarten van deze richting moeten we het stellen  met dezelfde pot aan middelen. Ikzelf heb op die manier een herberekening gekregen waardoor ik van een contract van 85 procent ineens terugviel op een contract van 75 procent. Nochtans doe ik hetzelfde werk. Vandaag heb ik een contract dat voor 95 procent staat en moet ik ineens drie vakken meer doceren. Dat zijn nieuwe vakken, die ontwikkeltijd vragen. Kwaliteitsvol onderwijs komt op die manier echt onder druk te staan.

Daarnaast komen er steeds meer studenten bij. Vorig jaar zaten er 18 studenten in mijn kleine trainingsgroepen. Vandaag heb ik groepen met 24 studenten. Om toekomstige professionals in het sociaal werk te laten nadenken over wat er leeft in deze samenleving en om daar adequate interventies en sociale vaardigheden rond te ontwikkelen, is zo een groep te groot.

Dat weegt allemaal op het personeel. Collega’s worden vaker ziek dan vroeger. Dat kan weleens aan de verhoogde werkdruk liggen... Ik heb nu een bronchitis en moet eigenlijk rusten van mijn dokter. Wanneer moet ik dat doen? Ik moet op zaterdag en zondag werken om drie nieuwe vakken voor te bereiden.

De Vlaamse regering kondigt zware besparingen op onderwijs aan. Hoe zien jullie dit?

Cockx: Veel meer kunnen wij niet meer slikken.

Buyse: Als het zo doorgaat, gaan de studenten en de docenten weer de dupe zijn. Ik ken genoeg studenten die werken en studeren moeten combineren om alles rond te krijgen. Een kleine verhoging van het inschrijvingsgeld kan voor die studenten de druppel zijn die studeren onmogelijk maakt.

Hoe verklaren jullie de grote opkomst van sociaal werkers op de betoging?

Cockx: In de SSH zijn we maatschappelijk georiënteerd en bezig met maatschappelijke thema’s en kwesties. We merken ook dat er meer en meer een studentenbeweging aan het ontstaan is. Als Sociale School hebben we hierin een verantwoordelijkheid.

Buyse: Als sociaal werker komen we in aanmerking met mensen die maatschappelijk minder hoog op de ladder staan. Tijdens onze stages leren we deze mensen beter kennen. Mensen die het moeilijk hebben en de besparingen aan den lijve ondervinden. Moeten hun kinderen ook 890 euro betalen? Daar moeten we nee tegen zeggen. Als we nu toegeven, dan zet dat de deur open voor verdere besparingen op onderwijs en verhogingen  van het inschrijvingsgeld.

Cockx: De betoging heeft een brede beweging in gang gezet, ook bij Waalse studenten. Die solidariteit is belangrijk. Hopelijk kan niet enkel de beweging verbreed worden, maar ook het thema. Het gaat hier over meer dan de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen op onderwijs. De mogelijkheid is er om een brede solidariteitsbeweging vanuit de samenleving te doen onstaan. Die is meer dan nodig. De onderstroom is reeds aanwezig. Buitenlandse voorbeelden zoals de indignados en de occupy-beweging tonen dit aan. De grote uitdaging is nu om die beweging gestructureerd te krijgen. Hopelijk slagen initiatieven als Hart boven Hard erin om dat voor mekaar te krijgen.

Buyse: We moeten inderdaad op dat soort initiatieven rekenen om de besparingen tegen te gaan. Tot slot is het belangrijk dat niet enkel studenten op straat komen. Dat ook lectoren nu aangeven dat ze zich tegen de besparingen willen verzetten is een positieve evolutie.

Op woensdag 5 november organiseren LOKO, de Leuvense studentenkoepel en Studentenraad KULeuven een fakkeltocht tegen de besparingen die de regering wil doorvoeren op het hoger onderwijs. Meer info op http://www.facebook.com/events/904402052905151 !

© 2014 – StampMedia – tekst: Sander Barrez, foto: Liesbeth Knaeps


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 4/11/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 4/11/2014