reacties (2)


Naar aanleiding van het onderzoek over de gebrekkige algemene kennis van leraren in spe tweette Story-hoofdredacteur Frederik De Swaef dat de toestand van studenten journalistiek niet beter is. De studenten vinden dat belachelijk.

"Mocht men hetzelfde onderzoek doen bij hogeschoolopleidingen journalistiek, men komt tot dezelfde resultaten vrees ik #algemenekennis", tweette De Swaef, waarmee hij een pleidooi voor een dergelijk onderzoek houdt. Hij wordt daar overigens in bijgestaan door VRT-journalist Tim Verheyden.

Degelijke opleiding

"Ik was verbaasd dat er zoveel reactie kwam. Nochtans kon ik op zowel voor- als tegenstanders rekenen", zegt De Swaef. "Er waren studenten die het goed vonden dat er eindelijk iemand was die het probleem wou aankaarten.” Studente journalistiek Lieve Balcaen vindt het echter niet fijn om vooroordelen te moeten horen van mensen uit dezelfde sector. “Onze opleiding bevat heel wat vakken die bijdragen tot onze algemene kennis. Dat De Swaef zo’n opmerking post op een openbaar medium is in zijn eigen nadeel, want komt niet overeen met de realiteit.” De Swaef vindt dat je als journalist zeer breed de actualiteit moet volgen. “Het is niet een vak dat gegeven kan worden. Er zijn mensen die echt journalist willen worden en die uit eigen beweging de actualiteit volgen, maar het is opvallend hoe weinig studenten dat doen.”

Actualiteit

De Swaef vindt het jammer dat een dergelijk onderzoek bij studenten journalistiek nog niet aan bod is gekomen. “Wij zoeken regelmatig journalisten. Bij sollicitatiegesprekken merk ik dat studenten journalistiek opvallend minder sterk voor de dag komen dan andere mensen.” Hij wil dat studenten journalistiek een brede kennis aan actualiteit en een brede visie op de wereld ontwikkelen. Ook dat roept verschillende reacties op bij de studenten journalistiek. Leen Peeters wil niet beweren dat alles van de opleiding journalistiek even goed is. Zo pleit zij voor meer lessen Nederlands en voor een ondersteuning van studenten die het moeilijk hebben met Frans. Maar dat studenten te weinig algemene kennis zouden hebben, is ronduit belachelijk. "Naast vakken zoals economie, geschiedenis en recht krijgen we ook nog testen over de actualiteit. Niemand van ons zal zich vergissen in het aanduiden van de Atlantische Oceaan of van de VS op een wereldkaart.” Nochtans zal volgens Frederik De Swaef een vak als 'actualiteit' het probleem niet oplossen. “De actualiteit volgen is een attitude. Je moet er goesting voor hebben. Het hangt niet af van een vak dat je meer of minder krijgt."

Openheid en nieuwsgierigheid

“Het is zeer moeilijk om bekwame journalisten te vinden. We zijn allemaal vragende partij, zowel De Standaard als Story." Dat is de reden waarom Frederik De Swaef het bericht tweette. Maar de meesten van de studenten journalistiek vinden de uitspraak van De Swaef beneden alle peil. Veel van de reacties zijn dan ook gericht tegen het blad van de hoofdredacteur. “Als hij denkt dat de toekomstige journalisten geen algemene kennis hebben, waar haalt hij dan zijn redacteurs?”, vraagt studente journalistiek Shelley Dockx zich af. Gianni De Muynck wijst dan weer op de grote bedragen die Story betaalt voor de exclusieve foto’s van een baby of een bruiloft. Ook Iggy Van Damme wijst het blad met de vinger. “Ik ben benieuwd hoe het met de algemene kennis van zijn eigen redacteurs is gesteld." Maar deze uitspraken bewijzen voor de hoofdredacteur dat er nog een groter probleem is dan hij dacht. "Naast algemene kennis moet je als journalist een zekere openheid en nieuwsgierigheid aan de dag leggen. Als je vertrekt vanuit een paar goedkope clichés, zal het moeilijk worden om een goede journalist te worden."

© 2013 - StampMedia - Shana Rasschaert


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 30/01/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 30/01/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 30/01/2013


Reacties (2)

Maarten Corten

Mja, de hevige reactie bij studenten journalistiek is begrijpelijk, maar de kritiek op de opleidingen (vooral de professionele opelidingen dan) is verrevan nieuw. Het is daarom net zinvol om ook naar deze competenties bij aspirant-journalisten onderzoek te doen. Zonder een empirische, evidence-based onderbouw zal dit debat immers een welles-nietes-spelletje blijven.

Startpunt kan het onderzoek van Michaël Opgenhaffen zijn (waar ik destijds het genoegen had aan mee te mogen werken) over het gepercipieerde belang van journalistieke competenties vergeleken met de opleidingsprogramma's in Vlaanderen, net gepubliceerd in Journalism Practice.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2012.753208?tokenDo…

De datacollectie zelf is al niet meer zo recent, maar me dunkt nog steeds relevant. Nieuw onderzoek zou zich inderdaad kunnen toespitsen op de daadwerkelijke algemene kennis van aspirant-journalisten.

Of heel misschien kunnen we al eens beginnen met in kaart te brengen hoeveel bachelors in de journalistiek daadwerkelijk aan de slag zijn in de grote nieuwsmerken. En dat afwegen tegen hoeveel bachelors er jaarlijks afstuderen. 't Is een grove denkoefening met nood aan veel voetnoten, maar zonder empirisch onderzoek heeft dit debat simpelweg geen zin.

Bo in de jury …

[...] Achter de schermen was voor ons een heerlijke lunch voorzien, met quiche, kersttomaatjes, zalm,… Ik durfde niet aan de tafel van presentatrice Tatyana Beloy te gaan zitten, van wie ik op Wikipedia zie dat ze bekend werd door Spring. Tot voor kort wist ik enkel dat ze misschien wel, misschien niet getrouwd was geweest voor haar relatie met Adriaan Van den Hoof. Zo leer ik ook eens wat bij, en hopelijk word ik zo ooit een journalist die genoeg algemene kennis heeft voor Frederik De Swaef. [...]

Plaats een reactie