De klachten over pesten op het werk nemen toe. Dit blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDEWE. Toch is het niet zo dat het pestgedrag erger wordt, het probleem wordt gewoon steeds meer bespreekbaar.

Het departement psychosociale aspecten van IDEWE houdt zich bezig met de verbetering van het werkklimaat en ook, via sensibilisatie en cursussen, met de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele werknemer. Bij deze dienst kan je dan ook terecht voor hulp in verband met pesten op het werk. “De meeste organisaties zijn aangesloten bij zo’n externe preventiedienst zoals IDEWE”, vertelt Peter Decavele, preventieadviseur psychosociale aspecten bij de IDEWE. De problematiek rond pesten op het werk is vrij recent, ze is nog maar sinds 2003 wettelijk vastgelegd. De verschillende extra preventiediensten voor preventie en bescherming op het werk helpen om het thema makkelijker bespreekbaar te maken.

Langzame mentaliteitswijziging

"Er wordt niet méér gepest op het werk, maar omdat er nu over gesproken wordt en er daardoor meer klachten binnenkomen, lijkt dat wel zo", vertelt Peter. "Eigenlijk is het positief dat er meer klachten zijn, want dat betekent dat er meer bewustwording is." En dat laatste is erg belangrijk volgens Peter. "Een organisatie zou een actief beleid moeten voeren en problemen zoals pesten op het werk preventief bespreekbaar moeten maken." Waarom duurde het dan zolang vooraleer mensen erover durfden te spreken, zou je je kunnen afvragen. "Het duurt decennia eer er zoiets gebeurt als een mentaliteitswijziging", verklaart Peter.

Open communicatie

Een manier om het onderwerp bespreekbaar te maken is onder andere in elke organisatie een vertrouwenspersoon in te schakelen die kan helpen bij zulke problemen. “Mensen moeten weten dat ze ergens terecht kunnen”, zegt Peter. Hoe sneller zo’n vertrouwenspersoon op de hoogte gebracht wordt, hoe sneller de problemen opgelost kunnen worden. “Het is zoals in een relatie: als je bij iemand terecht kan, kunnen de problemen sneller opgelost worden in plaats van dat alles zich opstapelt en niet meer op te lossen valt.” Organisaties moeten dus werken aan hun communicatie. “Een open communicatiecultuur is heel erg belangrijk”, zegt Peter. Het is volgens hem zelfs de beste preventieve maatregel die een organisatie kan nemen.

Regels voor sociale media

Natuurlijk kunnen we de pesterijen op het werk niet allemaal over één kam scheren. Er bestaan diverse vormen. Zo heb je bijvoorbeeld roddels, inspanningen die niet naar waarde worden geschat of herhaaldelijke opmerkingen over iemands privéleven. “Dit zijn de dagdagelijkse problemen, maar hoe langer deze voortduren, hoe erger de gevolgen worden”, legt Peter uit. Wat steeds vaker voorkomt tegenwoordig, zijn pesterijen via sociale media. Soms gaat dit zo ver dat veel organisaties zelf regels hebben moeten opstellen over wat kan en wat niet kan op sociale media.

© 2013 – StampMedia – Ditte Bervoets