Uit De Marge ondersteunt jeugdbeleid en jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Volgens jeugdmedewerker Nina Henkens houden instellingen en bestuur nog te weinig rekening met kwetsbare jongeren. “Jongeren hebben wel degelijk een stem en die moet gehoord worden.”

Uit De Marge is het steunpunt voor kwetsbare jongeren met vestigingen in Brussel, Gent en Antwerpen. De organisatie helpt jongeren niet rechtstreeks, maar ondersteunt initiatieven die samenwerken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. “Jeugdwerkingen die onze visie delen kunnen zich bij ons aansluiten. Daarnaast begeleiden we ook de lokale besturen bij het ontwikkelen van een beleid gericht op kwetsbare jongeren”, legt Nina Henkens uit.

Vertrouwensband opbouwen

In een maatschappij waar hoge eisen worden gesteld, is het voor jongeren niet eenvoudig om op te groeien. “Jongeren die niet meekunnen, voelen zich gefaald hoewel ze vaak niets aan de omstandigheden kunnen veranderen”, weet Henkens. Zulke jongeren hebben vaak ook te kampen met psychologische problemen. “Als je in armoede leeft, het moeilijk hebt op school of op het werk, word je uitgesloten uit de samenleving. Leven in sociaal isolement gaat vaak gepaard met stress en kan voor psychologische problemen zorgen.”

De hulpverlening voor kwetsbare jongeren is vaak hoogdrempelig. Jongeren voelen zich bovendien niet begrepen door de hulpverleners. Bij Uit De Marge worden jeugdwerkers daarom aangemoedigd om een vertrouwensband op te bouwen met de jongeren. “Soms is het al voldoende dat je ergens terecht kunt waar iedereen je aanvaardt zoals je bent”, stelt Henkens. “Jeugdwerkers worden wel eens aangesproken over een psychologisch probleem, maar professionele hulp kunnen zij natuurlijk niet bieden.”

Al hebben ook niet alle jongeren met psychologische problemen nood aan een gesprek. “Problemen kunnen zich uiten op verschillende manieren. Sommige jongeren vluchten in drugs of criminaliteit, anderen radicaliseren. We mogen ons niet blindstaren op het diagnosticeren van de psychologische problemen, anders vallen er heel wat jongeren uit de boot.”

Oproep tot meer samenwerking

Bij Uit De Marge proberen jeugdwerkers jongeren te versterken en hun relatie met de maatschappelijke instellingen te verbeteren. Volgens Nina bekijken die instellingen het beleid nog te vaak door één bril. “Er moet een structurele verandering komen. We proberen thema’s aan te brengen die voor onze doelgroep belangrijk zijn. Soms moeten we hen echt aan hun mouw trekken.”

Volgens Henkens zou er meer samenwerking moeten zijn tussen de hulpverleners en de verschillende jeugdinstanties. “Psychologen en hulpverleners zouden deel moeten uitmaken van de jeugdwerking. Op die manier hoeven jongeren niet naar een hulpverlener te stappen als ze met een probleem zitten: de hulpverlener komt naar hen.”

In het najaar zal er een congres plaatsvinden om die thema’s te belichten. “Met het congres willen we een duidelijk signaal sturen naar de beleidsmakers: jongeren hebben wel degelijk een stem en die moet gehoord worden”, besluit Henkens.

© 2015 – StampMedia – Tekst: Mandy De Clercq, Foto: Chiara BonardoDit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 14/09/2015