Op donderdag 24 maart vond de eerste bijeenkomst van de rondetafel over kinderarmoede plaats op de PHL-campus in Hasselt. Vlaanderen In Actie (VIA) wil de strijd tegen kinderarmoede aangaan. Hiervoor gaat men te rade bij kansarmen, sociaal werkers en beleidsmakers.

Minister van Armoedebeleid Ingrid Lieten leidt de avond in. "De huidige maatregelen tegen kansarmoede zijn ontoereikend. We moeten ons meer inzetten voor kinderen tussen nul en drie jaar."

"Op deze leeftijd ontwikkelt het kind zijn basisvaardigheden", zegt Magda De Meyer, adjunct-kabinetschef van Ingrid Lieten. VIA wil kansarme ouders ondersteunen in het opvoeden van hun kinderen.

Kinderarmoede stoppen

VIA onderstreept de nood aan een aangepaste woon- en leefomgeving voor kleuters. Kansarmen groeien vaak op in arme buurten, ver van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. "Vaak kunnen kansarme ouders deze voorzieningen niet betalen", aldus De Meyer. Een kwaliteitsvol gezinsondersteuningsaanbod dringt zich op, wat een grondige analyse vereist.

Succesvolle armoedeprojecten

"Alle succesfactoren in de strijd tegen kinderarmoede brengen we samen en verspreiden we over heel Vlaanderen. Wij willen een nultolerantie voor kinderarmoede", legt De Meyer uit. Aan de hand van deze rondetafelconferentie zal de Vlaamse overheid een concrete engagementsverklaring formuleren.

Stijgende lijn van armoede

Volgens de studiedienst van de Vlaamse regering stijgt het aantal kansarme peuters vooral in Antwerpen en Gent. Deze stijging gaat hand in hand met de bevolkingstoename. "Antwerpen en Gent hebben een groot armoedeprobleem. In beide steden is de helft van de kinderen kansarm", aldus Lieten.

© 2011 - StampMedia/Xios - Goele Theunis


Dit artikel werd gepubliceerd door 7 voor 7 op 01/04/2011