GENT - Vzw Jong, een fusie van veertien structuren die werkt rond maatschappelijk kwetsbare jongeren, vierde op 23 maart haar achtjarig bestaan in de Gentse Vooruit. Medeoprichter van vzw Jong is Dirk Van Grembergen.

Dirk Van Grembergen was ooit straathoekwerker in Schaarbeek. "Ik werd geconfronteerd met drugsproblemen en armoede. Iedereen zag Schaarbeek als een verpauperde regio, maar ik kon het heel goed vinden met de jongeren die ik daar ontmoet heb. Ik wil me inzetten en net die groep jongeren die minder kansen krijgt in de maatschappij motiveren om zich te engageren en hun stem te laten horen."

Bruggen bouwen

De werking wil de jongeren en kinderen in de eerste plaats een leuke tijd bezorgen. “We bouwen bruggen", vertelt Van Grembergen. “We hechten belang aan thema’s die centraal staan in het leven van de jongere. We pakken die op een speelse manier aan en geven zo de jongere een boeiende leeromgeving.”

Maar er zit meer achter: “Vzw Jong neemt ook andere belangrijke thema’s voor haar rekening: arbeid, sport, cultuur en welzijn. De jongeren staan er niet alleen voor. Wij zijn een soort van straathoekwerkers die jongeren ook begeleiden bij persoonlijke problemen en het vinden van een job.”

Sociale uitsluiting

Jongeren uit de negentiende-eeuwse gordel in Gent, de wijk rond de Brugse poort, blijven een kwetsbare doelgroep. Vzw Jong neemt het voor hen op. “Wij hebben een signaalfunctie ten opzichte van de overheid”, vertelt Van Grembergen. “Wij gaan na wat belangrijk is in het leven van de jongere in kwestie en proberen wantoestanden aan te kaarten. Jongeren mogen niet het slachtoffer worden van sociale uitsluiting of discriminatie.”

Van Grembergen vertelt geschokt over een recent verschenen video in de media. “Onlangs werd aan de Overpoort een jongeman toegang tot een café geweigerd omdat hij van allochtone afkomst was. Onze vzw is met de beelden naar de burgemeester gestapt om het probleem samen aan te pakken. Een GAS-boete aan het adres van de uitbaters van het café zou hier op zijn plaats zijn.”

Tandmobiel

Per jaar neemt de vzw honderd extra projecten voor haar rekening. "We doen dat bovenop ons regulier aanbod", legt Van Grembergen uit. Onlangs kwam vzw Jong op de proppen met het tandenzorgproject. Dat project was een samenwerking met de schepen van Gezondheid en Welzijn, Resul Tapmaz, het wijkgezondheidscentrum en de Universiteit Gent. "Er werd een tandmobiel geplaatst waar kinderen en jongeren hun tanden konden laten nakijken. Met een briefje konden ze naar hun tandarts om eventuele gaatjes te laten vullen."

"We willen de jongeren niet 'pamperen', maar we bieden hen op activiteiten steevast een appel aan in plaats van snoep."

© 2013 - StampMedia - Valerie Schreurs, foto: Joris Bocken


Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 02/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 02/04/2013

Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 02/04/2013