(PIDMAG) De Global Commission on Drug Policy kondigt na veertig jaar het verlies aan van de befaamde en repressieve War On Drugs. Maar niet iedereen is het daar mee eens.

In Antwerpen laat burgemeester Bart de Wever de drugsbrigade verdriedubbelen en de drugssectie verdubbelen van twee naar vier magistraten, zodat het systeem klaarstaat om onmiddellijke minnelijke schikkingen uit te schrijven voor druggebruik. Niet alleen druggebruikers, maar ook dealers worden nauwer in de gaten gehouden en bestraft. Volgens tegenstanders zouden deze maatregelen echter meer criminaliteit uitlokken.

Minder criminaliteit

Zou de legalisatie van cannabis of zelfs van drugs in het algemeen betere toekomstperspectieven bieden? Volgens de voorstanders zou het legaliseren van drugs leiden tot een daling van de criminaliteit. Maffiaoorlogen en massamoorden zouden zo voorkomen kunnen worden.

Legalisatie geeft mensen de vrijheid om zelf te kunnen kiezen voor de roes van drugs, zoals legale producten als sigaretten en alcohol die ook veroorzaken. De bestrijding van drugs kost veel geld en door het wettig maken hiervan krijgt de gebruiker een grotere controle over de kwaliteit van de verhandelde drugs. Bovendien zouden er volgens bronnen geen toename van gebruikers komen. Uit binnen- en buitenlandse onderzoeken stellen wetenschappers vast dat het gebruik van softdrugs in Nederland, het Mekka voor druggebruikers, op een vergelijkbaar niveau ligt als in andere landen in Europa. De VS doet het zelfs aanzienlijk slechter. Ook telt Nederland relatief weinig drugsverslaafden: 1,6 per duizend inwoners tegenover 4,5 in Portugal.

Legaliseren is stimulans

Aan de andere kant zijn er argumenten die dit allemaal tegenspreken. Zo zou het legaliseren niet leiden tot minder maar tot meer criminaliteit. Het is een illusie, zo zegt bijvoorbeeld de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, om te denken dat criminelen zomaar afstand zouden doen van een profijtelijke bedrijfstak. Door het wettig maken van drugs onderdrukt men het gebruik niet, maar wordt het gestimuleerd. Jongeren zullen bijvoorbeeld sneller naar drugs grijpen omdat het toegestaan is volgens de wet. Weinigen gaan trouwens akkoord met de stelling dat drugs gezond zijn. Druggebruik blijft immoreel, wat voor de felste tegenstanders misschien wel hét argument is tegen legalisering.

Punt

Een repressief project op grootschalig gebied zoals de War On Drugs mag dan wel geen zoden aan de dijk brengen, het betekent niet dat er niets gedaan moet worden aan de drugproblematiek. Maar de Global Commission on Drug Policy vraagt wel om “een punt te zetten achter de criminalisering, marginalisering en stigmatisering van druggebruikers."

© 2013 – StampMedia – Hanne Vermeulen, foto: Pauline Poelmans
Dit artikel werd eerst gepubliceerd in PIDMAG, het magazine van StampMedia, Jaargang 2, Nr. 4, p. 11


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 21/06/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 21/06/2013