Jaarlijks verhogen sportclubs het inschrijvingsgeld voor hun spelers. Het wegvallen van sponsors en de stijgende prijzen van de sportinfrastructuur zouden de hoofdredenen van deze evolutie zijn. "Duurdere lidkaarten verhogen de drempel om te sporten, waardoor steeds minder mensen de stap zullen zetten naar een sportclub", vrezen armoedeverenigingen. 

De negatieve trend is al een tijdje merkbaar. De komende jaren zal daar niet snel verandering in komen. Ouders van een twaalfjarige voetbalspeler bijvoorbeeld, moeten volgens een onderzoek van Het Laatste Nieuws komend seizoen gemiddeld 250 euro betalen. Zes procent meer dan vorig jaar.

"Steeds meer mensen moeten bewust omgaan met hun geld en moeten dus twee keer nadenken over de besteding van hun geld", zegt Ann Vanhengel, opbouwwerker bij Trefpunt Armoede, een samenwerkingsverband van Limburgse armoedeverenigingen. "De kans is groot dat sommigen geen prioriteit meer geven aan lidgeld voor een sportclub en er dus niet mee beginnen of afhaken."

Vanhengel vreest dat de laagdrempeligheid van sport in het gedrang komt. "Duurdere lidgelden verhogen de drempel om aan sport te doen waardoor minder mensen, zowel volwassenen als kinderen, de stap zullen zetten naar een sportclub, of een sport kunnen kiezen die aansluit bij hun interesses en talenten."

Uit de boot vallen

Vanhengel vindt dat sport voor iedereen mogelijk moet zijn, omdat sport veel voordelen biedt. "Het draait niet alleen om de gekozen sport. Men ontwikkelt ook sociale en emotionele vaardigheden zoals rekening houden met elkaar, samenwerken, zelfvertrouwen opbouwen, verantwoordelijkheid opnemen… Vaardigheden die, zeker voor kinderen en jongeren, erg belangrijk zijn voor hun ontwikkeling."

Ze vreest dat kansarme gezinnen nu helemaal uit de boot gaan vallen. "Deze gezinnen hebben het sowieso al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor sommige gezinnen zijn de lidgelden al niet meer betaalbaar. Door de stijgende prijzen zal dit voor veel meer gezinnen het geval zijn. Zelfs middenklassengezinnen blijven niet buiten schot."

Buurtsport

"Om sport toegankelijk te houden voor iedereen mogen de kosten van de lidgelden niet te fel doorwegen op het gezinsbudget", verklaart Vanhengel. Ze pleit voor meer steun van de overheden. "De Vlaamse overheid en gemeentebesturen moeten voldoende aandacht hebben voor een toegankelijke en betaalbare vrijetijdsbesteding voor iedereen. Dit kan door de sportclubs voldoende te subsidiëren en sociale tarieven toe te kennen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Ook buurtsport in kwetsbare wijken kan volgens Vanhengel een oplossing bieden. "Zo kunnen ook gezinnen bereikt worden waarvoor de sportclubs nog een te hoge drempel vormen."

"De overheden leggen veel nadruk op besparen", vindt Vanhengel. "De gewone mens en in het bijzonder zij die het al moeilijk hebben, ondervinden hiervan de zware gevolgen. De Vlaamse regering wil vanaf 2016 lokale besturen vrij laten beslissen over de invulling van de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid in jeugd, sport en ontwikkelingssamenwerking.”

Maar blijven de gemeentebesturen deze middelen dan ook aan dit specifieke beleid besteden? Vanhengel hoopt dat ze de meest kwetsbaren in hun gemeente niet in de steek zullen laten.

© 2015 - StampMedia - Robin MichielsDit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 16/09/2015
Dit artikel werd gepubliceerd door Kifkif.be op 16/09/2015