Bureaucratie en lange wachtlijsten zorgen er voor dat Vlaamse jongeren in nood te laat of te weinig begeleid worden. Ondanks het decreet Integrale Jeugdhulp uit 2014 kan de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen nog hulp gebruiken. Studenten van de AP Hogeschool in Antwerpen zoeken uit wat de stand van zaken is en welke organisaties beschikbaar zijn voor jongeren in nood.

© 2016 - StampMedia - Cara Baplue