Als jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling voor Vlaanderen haar stem laten weerklinken in de Verenigde Naties, het is de droom van Jessica Guilliams (25). “België doet veel te weinig voor het klimaat - dat is een schande.”

Het zijn drukke tijden voor Jessica Guilliams, studente Intercultureel Management uit Antwerpen. Naast haar werk bij Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en vrijwilligerswerk bij onder andere de Vlaamse Jeugdraad, is ze namelijk ook in de running om verkozen te worden als VN-jongerenvertegenwoordiger rond duurzame ontwikkeling.

“De Vlaamse Jeugdraad vaardigt binnenkort twee Vlaamse jongerenvertegenwoordigers af. Ikzelf ben één van de drie kandidaten voor duurzame ontwikkeling, maar er zijn ook drie jongeren die kans maken op het mandaat rond jeugd. Deze week probeer ik dan ook zoveel mogelijk stemmen te verzamelen”, vertelt Guilliams.

België als buitenbeentje

Het systeem rond de jongerenvertegenwoordigers in de Verenigde Naties gaat terug op een resolutie uit 1981. Toen werd aan regeringen aanbevolen om dat soort vertegenwoordigers in hun nationale delegatie op te nemen. Guilliams: “België is daarin een beetje een buitenbeentje. Normaal gezien is er in elk land een vertegenwoordiger voor het hele land. Dat is bijvoorbeeld zo voor Duitsland en Nederland. Maar omdat België België is, hebben wij er twee: één vertegenwoordiger uit Vlaanderen en één uit Wallonië. Het is dus noodzakelijk om samen te werken met je Waalse collega. Enkel op die manier kan je in de Belgische delegatie iets gezamenlijk naar buiten dragen.”

De versnippering op beleidsniveau brengt naast een aantal praktische gevolgen ook nadelen met zich mee. “Op vlak van klimaatbeleid gaat er daardoor bijvoorbeeld heel wat mis. Binnenkort is er de grote Klimaatconferentie in Parijs en België is één van de enige landen die haar klimaatakkoord nog altijd niet klaar heeft. Een schande. Telkens wanneer beslissingen moeten worden genomen kijkt de ene minister naar de andere. Niemand lijkt de knoop te willen doorhakken.”

Duurzame Ontwikkeling: meer dan alleen het klimaat

Guilliams wil jongeren overtuigen door haar focus op het klimaat, maar ze wijst er ook op dat duurzame ontwikkeling veel meer inhoudt dan alleen dat. “Ik vind het aanpakken van jongerenwerkloosheid ook enorm belangrijk. Daarin wil ik bijzondere aandacht schenken aan diversiteit. In de praktijk heeft dat onderwerp nog steeds een sterk stigma. Het is bijvoorbeeld not done voor jongeren met migratieachtergrond om te klagen over hoe moeilijk solliciteren met zo’n achtergrond wel is.”

Ook gendergelijkheid speelt daar volgens Guilliams een belangrijke rol in. “Vrouwen in hoge functies verdienen nog altijd minder en mannen moeten nog steeds carrière najagen. Ik wil naar de jongeren luisteren en samen kijken waar de grootste problemen zitten. Pas dan kunnen oplossingen bedacht worden.”

Geen beleid zonder jongeren

Waarom denkt Guilliams nu specifiek het mandaat van jongerenvertegenwoordiger te verdienen? “Omdat ik probeer zo breed mogelijk te kijken. In mijn vrijwilligerswerk heb ik altijd getracht om mijn blik te verruimen, meerdere stemmen te horen en standpunten te kennen.”

Guilliams wil ook heel hard samenwerken met de VN-jongerenvertegenwoordiger van jeugd, omdat zowel duurzame ontwikkeling als jeugd nauw verbonden zijn. “Jongeren zijn, hoe cliché dat ook mag klinken, de toekomst en zonder hen geen duurzame ontwikkeling. Ik wil staan voor een overkoepelende visie op verschillende problemen en tegelijkertijd die nog concreet genoeg houden”, stelt Guilliams.

Meningen tellen, ook in de VN

Heeft zo’n jongerenvertegenwoordiger in de VN wel voldoende drukkingsmacht? “Jazeker. De huidige vertegenwoordiger duurzame ontwikkeling heeft in september de Verenigde Naties toegesproken, bijvoorbeeld. Er is een door de VN erkende groep Mayor Group for Children and Youth, waarin al onze verschillende meningen aan bod komen en er uiteindelijk een gedeelde resolutie naar buiten komt. Je hebt als vertegenwoordiger dus wel degelijk iets te zeggen.”

Stemmen op Jessica of andere kandidaten voor het mandaat van VN-jongerenvertegenwoordiger kan tot zondag via de website van de Vlaamse Jeugdraad.

© 2015 – StampMedia – Niels Timmermans


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 26/11/2015
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 26/11/2015
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 26/11/2015