Op zaterdag 19 maart eindigde in Antwerpen het Europese jongerenparlement (Erasmian European Youth Parliament). Meer dan 120 Europese jongeren tussen 16 en 18 jaar debatteerden een week over verschillende stadsproblemen en stemden nadien over besproken resoluties. Sponsor Ernst & Young gaf de deelnemers Ben Goldstein en Oísin Kidney ook nog een award voor hun welbespraaktheid tijdens speeches en debatten.

De jongeren in kostuum overhandigden hun resoluties aan de Antwerpse jeugdschepen Leen Verbist, Vlaams vertegenwoordiger Axel Buyse en Portugese vertegenwoordigers uit Braga, waar het jongerenparlement volgend jaar plaatsvindt.

© 2011 - StampMedia - Yves Torbeyns, Liesbeth Vermaercke en Vincent Buyssens