reacties (0)

MicroStart werd in België opgericht in 2010 en maakt het voor werkzoekenden, zelfstandigen en mensen met een sociale uitkering mogelijk een onderneming op te starten. Ondanks de indrukwekkende resultaten, bestaat er nog een negatief beeld over microStart. “Mensen beseffen niet wat het concept ‘microkrediet’ inhoudt.”

Het bedrijf Microstart was van meet af aan een succes. Uit recent onderzoek blijkt dat 81% van iedereen die tussen 2011-2012 een microkrediet aanvroeg nog steeds bedrijfsleider is van zijn of haar onderneming. De resterende 19% is bij een ander bedrijf aan de slag. Op deze manier spaarde de overheid 1,09 miljoen uit op sociale uitkeringen en haalde het maar liefst 1,12 miljoen euro winst uit belastinginkomsten.

Oorsprong

Het idee van microkrediet is niet nieuw maar ontstond in Bangladesh in 1976. Muhammad Yunus richtte er de Grameen Bank op en gaf arme Bengalezen de kans om een lening af te sluiten voor hun onderneming. Terugbetaling werd gegarandeerd door een systeem van solidariteitsgroepen: kleine informele groepen financieren de lener met zijn project. Anders dan bij een klassieke bank werkte Grameen Bank met een morele in plaats van een financiële borg.

Eind jaren 1980 ontmoette de Franse econoom, Maria Nowak, Yunus. Ze raakte geïnteresseerd in zijn bijzondere leningsstelsel en besloot om microkrediet in Frankrijk te introduceren door de Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE) op te richten. ADIE is vandaag de dag de belangrijkste microfinancieringsinstelling in West-Europa. In 2010 richtten ADIE, BNP Paribas Fortis en de Europese Unie in Brussel microStart cvba-so op, gebaseerd op het Franse microkredietbedrijf. Aanvankelijk was microStart een proefprogramma, maar intussen heeft het bedrijf vestigingen in Luik, Gent, Charleroi en Antwerpen.

De Antwerpse vestiging opende op 18 november de deuren, maar het verleent al microkrediet sinds maart. De resultaten spreken voor zich: “Sinds maart hebben we 64 microkredieten toegekend” vertelt Carron. “Dit leverde voor veertig mensen een baan op terwijl vijftig mensen in een begeleidingstraject zitten.” Naast de financiering van ondernemingen biedt microStart ook op maat gemaakte begeleiding voor startende ondernemers. Aan de hand van cursussen en workshops leren cliënten wat ondernemen inhoudt en hoe een zaak moet worden opgestart. Ondernemen moet je willen maar vooral ook kunnen, is het idee.

Gemixte groep

Hoewel iedereen welkom is bij microStart met zijn of haar idee, krijgt niet iedereen zomaar een microkrediet toegewezen. Waar een klassieke bank enkel de financiële status van zijn cliënten bekijkt, kiest microStart voor een sociale en persoonlijke benadering. Behalve de haalbaarheid van het project, worden ook de sociale netwerken van een klant doorgelicht om de geloofwaardigheid van zijn of haar verhaal te toetsen. Een wederzijds vertrouwen tussen microStart en de ondernemer is immers van groot belang.

Factoren als leeftijd, culturele achtergrond en opleidingsniveau spelen een minder grote rol. Carron legt uit: “De mensen die microkrediet aanvragen vormen een heel gemixte groep. De ene helft heeft een Belgische origine, de andere niet. De oudste klant die in Antwerpen een microkrediet ontving is zestig, de jongste negentien.” Bovendien maken mensen zonder diploma kans op microkrediet. MicroStart ontwierp voor hen een speciaal traject waarbij ze een diploma bedrijfsbeheer kunnen behalen.

Drieledig doel

Het uiteindelijke doel van microStart is drieledig: “Allereerst willen we armoede bestrijden”, vertelt Carron. “Daarnaast vormt microStart een hefboom voor mensen die uit een faillissement komen of een interim contract hebben. Een klassieke bank geeft hen niet gauw de kans om een onderneming op te starten, wij wel. MicroStart is bovendien een first believer: meestal geloven wij in een project dat eerder door een bank werd afgewezen. We trachten dergelijke projecten terug te sturen naar de klassieke banken en vragen deze om de afgewezen ondernemers toch een kans te geven.”

Dat alle mensen die een microkrediet hebben ontvangen nu allemaal een job hebben, is positief voor zowel de ondernemers als voor de overheid. Carron vindt echter dat een microkrediet voor hun cliënteel veel meer betekent dan enkel een financieel duwtje in de rug. Ze vertelt bijvoorbeeld over een jong Antwerps gezin met twee kinderen dat moest rondkomen met 400 euro per maand. Met behulp van een microkrediet startten ze een koerierdienst op. Inmiddels onderhoudt het gezin zichzelf en wisten ze hun sociaal netwerk uit te breiden. Het project zorgde voor zelfvertrouwen en bracht hen in contact met mensen om zich heen. Een microkrediet biedt zo ook een psychologisch duwtje in de rug.

Toekomst

Voorlopig is de vestiging in Antwerpen het laatste microStart-agentschap dat geopend werd. Het imago dat microStart in deze stad heeft, is alvast positief. Dat bleek ook bij het openingsfeest, waar behalve microkredietondernemers ook politici en de secretaris generaal van BNP Paribas Fortis aanwezig was. Naar de toekomst toe zal microStart ondernemers financieel versterken met behulp van een microverzekering. Bovendien zal er altijd gezocht worden naar betere ondersteuning van cliënten. MicroStart hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren aan het bestrijden van de werkloosheid in België.

© 2014 – StampMedia – tekst: Lisa van der Waal, video: Lisa van der Waal en Emily Van Campenhout
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 02/01/2015


Reacties

Plaats een reactie