Initiatieven die jongeren op maatschappelijke problemen wijzen, komen steeds meer voor. Auteur Marc Hendrickx en toneelschrijver Dirk Dobbeleers zijn niet aan hun proefstuk toe. Heb jij ze wel alle vijf? is een project rond armoede, waarmee ze tussen 2013 en 2016 30.000 leerlingen willen bereiken.

Het project heeft als centrale thema's armoede en gelijke kansen, met daarnaast aandacht voor multiculturaliteit, uitsluiting en pestgedrag. Hierbij krijgen ze de actieve ondersteuning en medewerking van de Vlaamse kabinetten Armoede, van minister Ingrid Lieten en Onderwijs, van minister Pascal Smet. "Om het gekozen sociaal-maatschappelijk relevante thema zo goed mogelijk te kaderen werken we samen met inhoudelijke partners die de nodige expertise in huis hebben", zegt Dobbeleers.

Multimedia

Hendrickx en Dobbeleers hebben de voorbije tien jaar al vier succesvolle multimediale themaprojecten rond sociaal-maatschappelijk relevante onderwerpen afgewerkt. Zij doen dit in de vorm van jeugdboeken en -theater. Extra's zoals bijvoorbeeld muziek en games zijn ook steeds mogelijk. Hiermee trekken ze naar verschillende scholen in Vlaanderen om het bewustzijn bij jongeren tussen 12 en 16 jaar over een bepaald onderwerp te vergroten. Leerkrachten krijgen professioneel materiaal waarmee zij kunnen inspelen op de kijk- en leeservaringen van hun leerlingen.

Armoede bij ons

Sinds 2010 zijn er verschillende rapporten in de media verschenen met schokkende armoedecijfers. Daaruit blijkt dat bijna één op de vijf kinderen in België leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. 35% van de Vlamingen leeft in armoede of loopt ernstige risico's om in armoede te verzeilen. De armoedebarometer 2011 gaf bovendien aan dat bijna 1 op 5 kinderen in Vlaanderen in een huishouden leeft dat het moeilijk heeft om rond te komen. Ruim 13% van de 15-jarigen is laaggeletterd. Schokkende cijfers waar weinigen zich bewust van zijn en die Hendrickx en Dobbeleers wensen bekend te maken bij jongeren.

© 2012 - StampMedia - Emily Daelemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 14/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 14/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 14/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Blankenberge.in op 14/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Dilbeek Malcontenten op 14/02/2012