Pidmag

Er zijn heel veel vooroordelen over jongeren uit de jeugdzorg, die heel vaak niet kloppen of maar op een minderheid van toepassing zijn. Wij namen de proef op de som en gingen jongeren op straat aan de tand voelen met drie vragen.

Wat hebt ge misdaan? Zij gij van het zottenhuis weggelopen ofzo, dat ge nu al alleen woont? Oei, zijt gij dan mishandeld door uw ouders? Of hebt ge geen ouders meer?  Het zijn allemaal vooroordelen die jongeren uit de jeugdzorg horen. Dus vroegen wij jongeren op de straat drie vragen. Eén, waar denk je aan bij het woord jeugdzorg. Twee, wat denk je van jongeren die in een instelling zitten? Drie, hoe zelfstandig ben je al? 

MIGUEL - 18 JAAR

1. Mensen die zorgen voor de jeugd.

2. Jongeren die iets fout hebben gedaan of die iets hebben meegemaakt en die weg van hun problemen opgroeien.

3. Ik kan wel voor mezelf zorgen, maar niet echt voor lange tijd.

ANTJE - 22 JAAR

1. Jongeren met problemen die allerhande zorg krijgen.

2. Jongeren die problemen hebben met drugs of alcoholgebruik of andere dingen en daardoor thuis niet meer terecht kunnen.

3. Helemaal niet, ik heb twee jaar op kot gezeten maar dat was echt mijn ding niet.

SARAH JANE - 19 JAAR

1. Begeleiding voor jongeren als het thuis niet goed gaat.

2. Dat het jongeren zijn die thuis niet meer terechtkunnen.

3. Ik ben vrij zelfstandig, ik zit op kot en dat eist wel wat zelfstandigheid.

RIAN - 15 JAAR

1. Ik heb geen enkel idee.

2. Een plek waar kinderen naartoe gaan die problemen thuis hebben of in aanraking zijn gekomen met de politie.

3. Zoals elke tiener, een beetje werken hier en daar thuis, maar meer ook niet.

HELENE + JORDY - 17 JAAR

1. Het woord jeugdzorg zegt me niet echt veel.

2. Ze worden er naartoe gestuurd door hun ouders of gaan eventueel vrijwillig, maar dat is maar de kleine minderheid.

3. We doen niet veel in het huishouden, enkel de kleine dingen zoals de was ophangen en stofzuigen.

JANA - 18 JAAR

1. Het helpen van de jeugd, ze opvangen.

2. Jongeren die geëxperimenteerd hebben met verslavende middelen en daar dan naartoe moeten.

3. Als ik morgen alleen zou moeten gaan wonen, zou dat echt een ramp worden.


Dit artikel werd gepubliceerd door Weliswaar.be op 15/09/2017

vorige volgende