© Unsplash/Roman Mager

Je leerkrachten mogen binnenkort wellicht vroeger op pensioen dan nu het geval is, omdat ze onder de categorie van zware beroepen vallen. Zijn leerlingen vandaag dan zo lastig dat leerkrachten vroeger mogen stoppen met werken?

Wat is een zwaar beroep?

Een overheidsjob is ‘zwaar’ als die voldoet aan één van volgende voorwaarden:

  • Lichamelijk zwaar werk

  • Onregelmatige uren

  • Gevaarlijk werk

  • Emotioneel zwaar werk

Als je overheidsjob onder één of meerdere van deze categorieën valt, dan heb je een zwaar beroep en mag je twee tot zes jaar vroeger op pensioen. Welke beroepen daar onder vallen, dat lees je hier. Over jobs in de privé-sector wordt op dit moment overlegd.

Waarom hebben leerkrachten een zwaar beroep?

Afhankelijk van welk soort onderwijs, vallen de leerkrachten onder één of twee categorieën. Leerkrachten van het lagere en middelbare onderwijs vallen onder ‘lichamelijk zwaar’. Leerkrachten van het beroeps-, bijzonder of kleuteronderwijs vallen ook onder ‘emotioneel zwaar’. Die laatsten mogen dus vroeger op pensioen dan de eersten.

Rawpixel/Unsplash

Maar, is dat wel terecht?

Het hangt er vanaf met welke maatstaf je rekening houdt. Er gaan stemmen op, ook van leerkrachten zelf, dat hun beroep niet onder de zware beroepen moet vallen. Doctoraatsstudente Laura Van den Borre onderzocht welke beroepen het meest kans maken om vroeg te sterven. Ze vertelt in Humo dat leerkrachten daarbij net onderaan de lijst staan. Zij hebben een klein risico op vroegtijdige sterfte. In haar onderzoek staan schoonmakers, portiers en vuilnispersoneel bovenaan. Al zijn die eerste twee beroepen vooral beroepen in de privésector. Over hen wordt op dit moment dus nog onderhandeld.

Waarom is er nu zoveel gedoe rond de hervormingen van de zware beroepen?

De hervormingen waar we over spreken tellen alleen voor mensen die voor de overheid werken. Er moet ook nog een akkoord komen over de privésector. Daarover discussiëren de vakbonden en werkgevers nu volop. Hopelijk wordt het niet te ingewikkeld.

Er vallen bij de overheid veel beroepen onder de zware beroepen. Open VLD en N-VA zijn bang dat er te veel geld naar de nieuwe regeling zal gaan. Want er moeten natuurlijk genoeg mensen aan de slag blijven om alle pensioenen te kunnen betalen.

Er is al een tekort aan leerkrachten en het beroep kampt met een imagoprobleem. Met de stempel van ‘zwaar beroep’ wordt de job misschien nog minder aantrekkelijk.

vorige volgende