© sethkikuni.cd

Van de 21 kandidaten voor het Congolese presidentschap die de nationale kiescommissie (CENI) bekend maakte, is Kikuni met zijn 37 jaar de jongste. Op 23 december 2018 weten we wie in de Democratische Republiek Congo de nieuwe president wordt.

In de Congolese geschiedenisboekjes zal niet alleen staan dat Seth Kikuni de jongste kandidaat is van allemaal. Hij was ook de eerste om zijn kandidatuur in te dienen. Eén van de motieven voor zijn kandidatuur is “het demystificeren van de macht”, zegt Kikuni zelf. Het besturen van de republiek mag volgens hem niet worden voorbehouden aan de oude politieke klasse of aan kinderen of kleinkinderen van politici.

© sethkikuni.cd

Wie is Seth Kikuni ?

Seth Kikuni is geboren en opgegroeid in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Hij is 37 jaar oud en komt uit de provincie Maniema. Seth Kikuni studeerde aan het St. George-college in Kinshasa.

Hij leerde Turks en ging politieke wetenschappen studeren aan de Universiteit van Ankara in Turkije. Toen hij daar vertrok, kreeg hij een beurs om een masteropleiding te volgen aan het instituut van sociale wetenschappen van de Frans-Turkse Galatasaray University. Kikuni studeerde er af in 2010.

Na zijn Turkse jaren verkaste Seth Kikuni naar de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika, waar hij onderzoeker werd op het gebied van culturele studies.

Congo leiden, een droom ?

Tijdens zijn studies in Turkije kreeg Kikuni van de Turkse krant Hürriyet de vraag om mee te werken aan een interview. In dat interview zei hij al dat hij graag naar Congo wilde terugkeren om er deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. “Ik wilde niet in het bestaande systeem stappen en daarin verdwalen. Eerst wilde ik financiële middelen zoeken om autonoom te zijn. Dat is in orde. En nu is het tijd om eraan te beginnen. Vooral omdat veel Congolezen teleurgesteld en onbeslist zijn. We moeten nu hoop geven.”

Actieprogramma

Seth Kikuni heeft een actieprogramma van 12 miljard dollar per jaar bedacht. Het programma is opgebouwd rond 137 projecten, onder meer op politiek, economisch en educatief vlak. “De DR Congo heeft een president nodig die het systeem kan normaliseren”, luidt het.   

Een ander belangrijk punt van het programma gaat over de strijd tegen de personencultus. Kikuni wil met man en macht vechten tegen dit fenomeen. Ook de bestrijding van corruptie, de naleving van de mensenrechten en degelijk onderwijs voor jongeren behoren tot de prioriteiten.

De Congolezen hebben ook nood aan veel nieuwe jobs. Momenteel kampt DR Congo met een hoog werkloosheidscijfer, en de mensen die wél werk hebben, verdienen weinig. Ondernemer Kikuni stelt zich als doel om een miljoen jobs te creëren in zijn eerste zes maanden als president. Hij wil in dezelfde periode ook de creatie van bijna 500.000 bedrijven ‘faciliteren’. “Zodra ik ben verkozen als president van de republiek, zal ik het budget voor het presidentschap met 90% verminderen”, zegt de kandidaat.

Drie micro-ondernemingen

Sinds zijn aantreden als presidentskandidaat tracht Kikuni het anders aan te pakken dan zijn politieke tegenstrevers. Het informatiekanaal Actualité.cd dat bericht over politieke, economische en veiligheidsonderwerpen, meldt dat Kikuni voor zijn campagne drie microbedrijven heeft opgericht. Die moeten hem helpen bij zijn presidentscampagne en zouden ook na de verkiezingen blijven bestaan.

"We hebben UFM-Patriotes gecreëerd, een ondernemersplatform bestaande uit 305 jonge mensen die werkzaam zijn in vijf afdelingen en verspreid zijn over de verschillende provincies van het land. Verder hebben we drie teams opgezet, namelijk administratie, communicatie en mobilisatie. En die drie entiteiten zijn in feite drie micro-ondernemingen die we al hebben gefinancierd en die operationeel zijn. Wees niet verbaasd als je verkopers van brood of andere handelaars zal zien die beelden uit onze campagne verwerken in hun materiaal. Ons doel is dat die mensen na de verkiezingen niet stoppen met hun activiteit maar dat ze er een echte business van maken,” aldus Kikuni.

vorige volgende