© Vlaamse Jeugdraad

Op 7 maart organiseerde de Vlaamse Jeugdraad zijn Megaforum. Na talrijke workshops en lezingen, volgde de VN Night: het moment waarop de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers verkozen worden. Na zes straffe speeches kwamen Sara Coghe en Nele Van Hoyweghen als winnaars uit de bus. Na anderhalve maand wennen aan haar nieuwe functie, vertelt Nele Van Hoyweghen over haar bevindingen aan StampMedia.

Nele Van Hoyweghen, kersvers VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling, is slechts 19 jaar oud. Ze studeert bio-ingenieurswetenschappen in Gent, zetelt in het hoofdbestuur van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en geeft zelf ook leiding aan twaalf- tot vijftienjarigen.

Allereerst proficiat met je mandaat! Waarom heb je je aangemeld om VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling te worden?

“Ik ben al jarenlang gepassioneerd door duurzame ontwikkeling. De klimaatproblematiek ligt me nauw aan het hart. Toen ik de vacature voor VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling doorlas, dacht ik: ja, dit is nu eens echt iets voor mij.”

Wat ging er door je heen toen je te horen kreeg dat je verkozen was? Had je het verwacht?

“Het was een hectisch moment. Sara en ik werden meteen geïnterviewd, er werden foto’s gemaakt, mensen kwamen je proficiat wensen. De volgende dag drong het tot me door. Ik had het allerminst verwacht, omdat mijn tegenkandidaten Hester Blommaert en Deniza Miftari zo ongelooflijk sterk waren.”

Wat moet een VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling allemaal doen?

“Je bent ambassadeur van de Vlaamse Jeugdraad. Dit betekent dat je niet je eigen mening naar voren brengt, maar die van alle Vlaamse jongeren. Samen met mijn Waalse collega Diane Delava druk ik als VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling een jeugdige stempel op het klimaatdebat en de agenda 2030.” 

“Ook probeer ik beleidsbeslissingen te sturen, de stem van de Vlaamse jeugd vertolkend. Dit op Vlaams en federaal niveau, maar ook internationaal. Ik vertegenwoordig de Vlaamse Jeugdraad binnen de Klimaatcoalitie: een nationale vzw die zeventig milieuorganisaties bundelt. Ze ijveren via mobilisaties en activiteiten voor een daadkrachtig milieubeleid.”

“Daar bovenop zijn Sara en ik voorzitsters van de werkgroep Verenigde Naties binnen de Vlaamse Jeugdraad. Iedere Vlaamse jongere kan zich aansluiten. Elk jaar werken we rond een zelfgekozen thema. Dit jaar is dat de positieve impact van een circulaire economie op het klimaat. Tegen het einde van het jaar moeten we een advies rond circulaire economie hebben klaarliggen. Dit advies zal dienen als leidraad voor politici en beleidsmakers.” 

“De werkgroep ondersteunt de VN-jongerenvertegenwoordigers met het verzamelen van de mening van de Vlaamse jongeren en het schrijven van het advies. Daarvoor verzamelen we ook de mening van experts. Verder helpen de jongeren van de werkgroep ons met workshops geven en denken ze toffe acties uit om andere jongeren te informeren. Last but not least proberen we de Sustainable Development Goals zo bekend mogelijk te maken bij jongeren en proberen we te zorgen dat de stem van jongeren ook hierin gehoord wordt.”

Kun je het concept circulaire economie kort uitleggen?

“Binnen een circulaire economie worden onze eindige grondstoffen niet uitgeput en wordt er geprobeerd om afvalstoffen opnieuw in te zetten binnen het productieproces. In onze huidige, lineaire economie ligt de verantwoordelijkheid om duurzame keuzes te maken bij de consument. Maar de consument heeft geen inspraak in het productieproces.” 

“Binnen een circulaire economie moeten producenten rekening houden met de impact van hun producten, en op welke wijze deze gemaakt worden. De producent moet ervoor zorgen dat de gebruikte grondstoffen kunnen worden gerecupereerd. Zo vormt zich een circulaire economie waarin onze eindige grondstoffen in een oneindige cirkel worden hergebruikt.”

Op welke manier zie je dit geïmplementeerd worden in het huidige economische systeem?

“Circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van denken. Een manier die los staat van de manier waarop we nu over economie nadenken. Ik wil niet zeggen dat er binnen een circulaire economie geen winst meer gemaakt kan worden, maar circulaire economie staat voor een nieuw en anders economisch systeem.” 

Welke objectieven wil je de volgende twee jaar realiseren binnen je mandaat?

“Ik wil politici duidelijk maken dat jongeren een stem verdienen. Zeker wanneer het gaat over beslissingen die een impact zullen hebben op lange termijn, is het ongelooflijk belangrijk dat jongeren gehoord worden. Soms wordt de stem van jongeren genegeerd in problematieken die vooral jongeren aanbelangen, terwijl elke jongere toch een expert is in het jong zijn? Trouwens, wie jong is en van zich wil laten horen, kan ons negen mei vergezellen op het tweede Megaforum in Mechelen.”

Hoe verloopt de samenwerking met VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling senior Herlinde Baeyens?

“Heel goed, Herlinde staat altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden. Ik ben erg dankbaar voor de goede begeleiding aan het begin van mijn mandaat.”

De Vlaamse Jeugdraad zendt je uit naar het VN High Level Political Forum on Sustainable Development. Hoe bereid je je hierop voor?

“Het is zeer belangrijk om bij zoveel mogelijk jongeren te polsen naar hun mening op vlak van klimaat en duurzaamheid, wat zij belangrijk vinden en wat zij graag veranderd zouden zien. Op het HLPF vertegenwoordig ik uiteraard de Vlaamse Jeugd, dus stap één is weten wat hen bezig houdt.”

Niet iedere jongere is geïnteresseerd in thema’s als klimaat, onderwijs, diversiteit en politiek. Hoe probeer je ook hen te betrekken?

“Om jongeren te sensibiliseren werkt de Vlaamse Jeugdraad samen met partners die onze stem helpen versterken. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de VDAB voor een advies rond werk. Hiernaast zetten wij als VN-jongerenvertegenwoordigers sterk in op sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Ook klassieke media worden ingezet, bijvoorbeeld de krant Metro. Zo kan men een genuanceerder beeld schetsen.” 

“Wanneer we de meningen van Vlaamse jongeren proberen te verzamelen, organiseren we een groot evenement bomvol workshops, lezingen en debatten. Door samen te werken met middelbare scholen, hoge scholen en universiteiten kunnen we ook jongeren betrekken die minder bezig zijn met thema’s als diversiteit en duurzaamheid. Of we gaan rond met enquêtes op evenementen die vooral aanslaan bij jongeren, zoals festivals. Ook door onze workshops in scholen kunnen we veel jongeren laten kennismaken met de Sustainable Development Goals en andere belangrijke thema’s binnen de Vlaamse Jeugdraad.”

Hoe wil je jongeren die opgroeien in kansarme gezinnen meer kansen bieden, binnen het kader van de Vlaamse Jeugdraad en binnen jeugdparticipatie in het algemeen?

“De Vlaamse Jeugdraad zet hier reeds hard op in en dat kan ik enkel toejuichen. Jeugdparticipatie en vrijwilligerswerk moet laagdrempelig zijn en blijven. Iedereen moet de kans krijgen om zich in te zetten. Het terugbetalen van eventuele onkosten kan dit bijvoorbeeld bevorderen.” 

 


Dit artikel werd gepubliceerd door Newsmonkey.be op 26/04/2018
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 26/04/2018

vorige volgende