Catcalling is de Engelse term voor straatintimidatie. Het kadert in bredere overtuigingen van seksisme: vastgeroeste ideeën, gewoontes, en gedragingen die duiden op verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat komt tot uiting in ongeoorloofd onderscheid, ongewenste gedragingen en ook straatintimidatie.

In 2012 zorgde documentairemaakster Sofie Peeters voor grote ophef in Vlaanderen toen haar documentaire Femme de la rue uitkwam. Daarin wandelt de maakster door een Brusselse wijk en legt de cameraman vast hoe ze systematisch wordt nagefloten, aangestaard, maar ook wordt uitgemaakt voor slet, hoer of erger wanneer ze niet ingaat op wat de mannen haar naroepen.

Dankzij de inspanningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en de verhoogde bewustwording rond seksisme en straatintimidatie naar aanleiding van de documentaire van Sofie Peeters, kwam er in 2014 uiteindelijk de seksismewet.

Toch blijkt uit onderzoek van Plan International uit 2019 dat nog steeds iets meer dan negentig procent van de meisjes en bijna dertig procent van de jongens slachtoffer is van catcalling. Experten zoals Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, zeggen dat die cijfers maar het topje van de ijsberg zijn omdat er – zeker bij catcalling – sprake is van onderrapportering.

Met het project #stopcatcalling willen we mensen bewust maken van wat catcalling doet met vrouwen, hoe onveilig het hen doet voelen in de openbare ruimte en hoe het seksisme en gendergedreven rollenpatronen in de hand werkt.

StampMedia wil het maatschappelijke gesprek hierover op gang brengen. We vertrekken daarbij vanuit de stem van jongeren, maar beperken ons er niet toe. In dit verhaal willen we zoveel mogelijk mensen betrekken, en dit op verschillende manieren:

Het probleem letterlijk op de kaart zetten

Vaak gebeurt catcalling in anonimiteit, het slachtoffer weet vaak niet wie geroepen heeft. Een storymap brengt de problematiek visueel in kaart. Op Google Maps verschijnt waar een slachtoffer is lastiggevallen. Hoe meer vrouwen en meisjes hun getuigenis delen, hoe beter we het probleem in kaart kunnen brengen.  

Spread the word! (and the link): 

Een oproep aan alle vrouwen, ongeacht leeftijd: deel je verhaal met ons. Laat ons weten waar, wanneer, hoe, door wie, ... je op straat werd lastiggevallen. Laat je stem horen. Dat kan ook anoniem! We vermelden dan alleen je voornaam.

Ben of ken je iemand die een verhaal heeft over catcalling en dat letterlijk in kaart wil brengen? Beantwoord dan enkele vraagjes in dit online formulier. Het duurt maar enkele tellen. Wil je meerdere verhalen over catcalling vertellen? Dat kan! Vul het formulier dan meermaals opnieuw volledig in. Tell a friend to tell a friend!

Slachtoffers aan het woord

Naast experten en beleidsmakers laten wij in de eerste plaats de slachtoffers aan het woord. Dat doen we op verschillende manieren. Denk aan artikels, vox pops, Instagram polls, videoreportages, …). Dat kan ook anoniem.

Ben of ken je iemand die slachtoffer werd van catcalling en wil je je verhaal delen? Laat het ons weten!

Rondetafelgesprekken met jongeren

We willen met een groep van tien à twaalf jongeren, met ongeveer evenveel meisjes als jongens, het gesprek voortzetten. Hoe kijken zij naar het probleem en welke oplossen kunnen ze bedenken? Een rondetafelgesprek kan zowel bij StampMedia als bij je eigen organisatie plaatsvinden.

Interesse om een rondetafelgesprek voor je organisatie mee in elkaar te boksen? Laat het ons weten!

Groot panelgesprek op 24 juni

Tijdens dit gesprek gaan meisjes en jongens die al dan niet slachtoffer van catcalling zijn in dialoog met experten en beleidsmakers.

Locatie: Bibliotheek Permeke (De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen).

Wil jij het probleem van catcalling mee op de kaart zetten? Laat ons weten of je wil meewerken aan één of meerdere acties. Spread the word and the hashtag #stopcatcalling!

Meer info: neem contact op met Zakayo Wandoloh: zakayo [at] stampmedia.be.

vorige volgende